+0
قدیمی ترین پرچم شیر و خورشید دار شناخته شده به سال ۸۲۶ هجری قمری )حدود ۱۴۲۳ میلادی( همزمان با دورهٔ تیموریان بر می گردد. این پرچم در مینیاتوری از شاهنامه شمس الدین كاشانی )یك منظومه از جهانگشایی مغولان( به تصویر كشیده شده است. این مینیاتور كه حمله مغولان به حصار شهر نیشابور را نشان می دهد. سربازان )مغول؟( را نشان می دهد كه پرچمی مزین به نشان شیر و خورشید در كنار پرچمی دیگر مزین به هلال ماه حمل می كنند. با توجه به این پرچم و نمونه های مشابه آن در قرن نهم هجری قمری )پانزده میلادی(، بسیاری از مراجع معتبر مانند دانشنامه بریتانیكا و دانشنامه ایرانیكا زمان اولین مدارك موجود از استفاده شیر و خورشید در پرچمهای ایران را این دوران می دانند.