بؤلوم : كامپیوتر
شنبه 10 اسفند 1392     یازار :  kölgə siz
+0
ویروس باجگیر كه كریپتو لاكر )cryptoLocker( نام دارد، ابتدا وارد كامپیوتر می شود و سپس فایلهایی از كامپیوتر را كه از اهمیت بالا برخوردار هستند، یافته و رمزگذاری میكند. كاربر كامپیوتر نیز كه قادر به باز كردن فایل نمیباشد، به دست هكر می افتد. این ویروس در ازای شكستن رمز، ۱۰۰ الی ۳۰۰ دلار طلب میكند. ولی این ویروس كه در كارش پیشروی كرده است، برای جلوگیری از رد گذاری به هنگام ارسال پول، از كاربران درخواست پول مجازی كه بیت كوین نام دارد میكند. بدین ترتیب ویروس بدون رد گذاری، پول خود را دریافت میكند. گفتنی است تعقیب ترانسفرهای پولی از طریق پول مجازی بیت كوین، بسیار دشوار میباشد