بؤلوم : كیتاب
جمعه 15 فروردین 1393     یازار :  kölgə siz
+0
ها كتاب دیو چهریق كه در مورد جنایات اسماعیل سیمیتقو است بصورت PDF http://azadtribun.info/images/shekiler5/dive%20chehriq.pdf