چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393     یازار :  kölgə siz
+0
ارك علیشاه یا مسجد علیشاه معرف بنای عظیم و با شكوهی از قرن هشتم هجری در تبریز است. ارك علیشاه در مركز شهر كهن تبریز، در ضلع جنوبی تقاطع خیابان امام خمینی و فردوسی قرار دارد و امروزه فضای اطراف آن برای برگزاری نماز جمعه مورد استفاده قرار میگیرد. ساختمان این بنا و مناره های مرتفع آن از آثار تاج الدین علیشاه تبریزی وزیر غازان خان ایلخان مغولی بوده است. بقایای موجود بنا، حكایت از یك ایوان به عرض ۳۰٬۱۵ متر و جرز و دیواهای كناری به ضخامت ۱۰٬۴۰ متر و پی ها و فونداسیونی ژرف و حجیم متناسب سازه های فوقانی و ارتفاع احتمالی بنا تا خط آغاز تاق استوانه ای ۲۵ متر بوده است. تاریخ ساختمان این بنای مشهور باید بین سالهای 716 - 736 هجری قمری باشد. ارك تبریز در سال 1310 شمسی به شماره تاریخی 170 ثبت ملی شده است. در محوطۀ ارك، آثار تاریخی ارزشمندی همچون »مدرسۀ نجات« كه به عنوان یكی از نخستین مدارس ایران به شمار می رفت و نیز »سالن تئاتر شیر و خورشید« قرار داشت كه پس از شروع برنامۀ تخریب و تبدیل ارگ تبریز به مصلای بزرگ تبریز از سال ۱۳۶۰ و در زمان امامت جمعۀ آیت الله ملكوتی، بخش اعظمی از ارك توسط جهاد سازندگی با بولدوزر و مواد منفجره ویران شده است.
آچار سؤزلر : تبریز,