+0
رمضان گلدی جماعت گنه سلمان اولاجاق دین اسلام اوجالوب خلق مسلمان اولاجاق گله جاق غیرته فاسق اولاجاق اهل تمیز ایتدیقی معصیته جمله پشیمان اولاجاق بزنوب خار مغیلان گیره جاق گل دونونا نخل سُنجد دوزه لوب سرو خرامان اولاجاق
آچار سؤزلر : شعر,