در این میان زبان تركی تنها با داشتن یك فعل بی قاعده به عنوان یكی از با قاعده ترین زبان جهان شناخته می شود. این زبان نیز همانند دیگر زبانها به خوبی منعكس كننده اندیشه و رفتار اجتماعی تركهاست. وجود افعال بسیار متنوع و امكان بیان مفاهیمی طولانی با جملاتی كوتاه، این زبان را از دیگر زبانها متمایز می سازد. این امر، یعنی امكان بیان سریع و در عین حال صریح مفاهیم سبب گردیده تا زبان تركی در ایران، قرنها زبان ارتش و دربار باشد. زیرا در جاهایی كه دیسیپلین، جدیت، بیان صریح و كوتاه مورد نیاز باشد، زبان تركی می تواند به بهترین نحو ایفای نقش كند. این زبان بر خلاف زبانهایی كه در بیان احساس از ظرافت و ویژگیهای خاصی برخوردار است، در بیان اندیشه و تفكر موفق تر است. شاید به همین دلیل است كه در جوامع ترك، تعارفهای افراطی و استفاده از جملات بلند تشریفاتی كمتر به چشم می خورد و ارتباط بین سخنوران این زبان، از سادگی، اصالت، صراحت و صداقت خاصی برخوردار است. تحقیقات نشان می دهد سوءتفاهم و برداشت غلط میان سخنوران زبان تركی به مراتب كمتر از سخنوران زبانهایی است كه منظور خود را با جملات طولانی و اصطلاحات غیر صریح بیان می كنند. از دیگر ویژگیهای زبان تركی، وجود هزاران فعل تك سیلابی است كه یادگیری آن را به ویژه برای كودكان آسانتر می سازد. برای مثال، افعال تك سیلابی مانند “گل” )بیا(، “آل” )بگیر(، “وور” )بزن(، “یات” )بخواب(، سات” )بفروش(، “دل” )سوراخ كن(، “سیل” )پاك كن(، “یاز” )بنویس(، “گز” )بگرد(، “دور” )بایست، بلند شو(، “سور” )بران(، “یان” )بسوز(، “سؤن” )خاموش شو( و غیره در زبانهای دیگر از جمله فارسی با افعالی دو و یا سه سیلابی و حتی گاهی كلمات مركب بیان می گردد.

یکشنبه 11 اسفند 1392
بؤلوملر : آنا دیلی,