اوشـاقــلار آی اوشـاقـــلار
گلینـگ تـا بئل باغــلایاگ

اؤزگه دیلی دؤشونده
تـورکـی دیلـی سـاخلایاگ

گنجشکه بیز قـوش دئره گ
آشنــایـا تـانیـش دئـره گ

ابـره بـولـوت سـؤیله ره گ
بـارانـا یــاغیـش دئــره گ

خـرگـوشه دووشان دئره گ
مـوشادا سیـچان دئـره گ

لاک پشت اولـور تــوسبـاغا
بیـز مــارا ایــلان دئــره گ

اوشــاقـلار آی اوشــاقــلار
گلینـگ تـا بیـز سـوروشاگ

آتــامیـــزدان، آنــــــادان
تــورکـو دیلــه دانیــشاگ

ســرمایـا ســوووق دئره گ
مرغــه ده تـوووق دئره گ

تورمـاگ بـاخـاگ ایـراقدان
نزدیکـه یــوووق دئــره گ

ده وه دئـده گ شتــــــرا
سنـگ دئمیـره گ کـوتورا

سـؤز دئیه ره گ اوره گدن
تا گـوینــونگـه اوتـــــورا

مـن اؤزگـه یـه جان دئمم
آنــامـا مـــامــــان دئمم

بــرف بیـلیــرم قـار اولــو
 هئــچ کیمــه یــالان دئمم

هنـــدونه قـارپــیز اولـــور
نعنــادا یــارپـــیز اولــــور

آی هئـــچ زامان ماه اولمـاز
ستــــاره اولـــدوز اولـــور

بـورمـاغــا انگشـت دئمـــم
یـوموروغــا مشـت دئمــــم

اتیم تـؤکـولــور یـولـــداش
اتیمیـزه گــوشـت دئمــــم

اوشــاقــلار آی اوشــاقــلار
گلینـگ گئـــدگ اوینـایاگ

بیـر_ بیر اینان جوش یئیگ
قـازان تکیــن قــاینـایــاگ


شعر تورکی قاشقایی: ارسلان میرزایی

سه شنبه 13 اسفند 1392
بؤلوملر : شعر و ادبیات,