+0
توضیح آداب و رسوم در چندین كشور ترك نشین در تعطیلاتاوغوز بایرامی )نوروزی( آذربایجان:در این كشور نوروز بزرگترین و باشكوه ترین جشن مردم به حساب می آید. درجمهوری آذربایجان نوروز بر اساس تاریخ شمسی جشن گرفته می شود. اگر سالی كبیسه باشد روز 22 مارس به عنوان روز عید جشن گرفته می شود. در این كشور به صورت رسمی همانند ایران از 29 اسفند تا 4 فروردین )20 مارس تا 24 مارس( تعطیل است اما معمولاً دولت چند روز به این تعطیلات اضافه می كند. تركمنستان:در مجموع ۴ روز از ۲۰ تا ۲۳ مارس در این كشور برای جشن نوروز تعطیل است. در تركمنستان طبق رسم قدیم و جدید دوبار در سال جشن نو گرفته می شود. یكی از این جشن ها با استناد به تقویم میلادی كه به تایید سازمان ملل رسیده به عنوان جشن بین المللی )سال نو( شناخته می شود و دیگری برگزاری عید نوروز به نشانهٔ احیای دوبارهٔ آداب و رسوم دیرینه مردم تركمنستان است. مردم تركمنستان دراین ایام با پختن غذاهای معروف نوروزی مثل نوروز كجه، نوروز بامه، سمنی )سمنو( نوروز را جشن می گیرند. مسابقات اسب دوانی، كشتی، پرش برای گرفتن دستمال از بلندی، خروس جنگی، شاخ زنی میش ها هم از مراسم نوروز در این كشور است. قزاقستان:مردم این كشور ۴ روز تعطیلی از ۲۱ تا ۲۴ مارس دارند. در شب سال تحویل صاحبخانه دو شمع در بالای خانه اش كه حسابی آن را تمیز كرده روشن می كند. مردم قزاقستان اعتقاد دارند كه تمیز بودن خانه در آغاز سال نو باعث می شود افراد آن خانه دچار بیماری و بدبختی نشوند. پختن غذایی به نام نوروز گوژه )كوژه = آش( كه تهیه آن به معنی وداع با زمستان و غذاهای زمستانی است و از هفت نوع ماده غذایی تهیه می شود در این ایام جزو آیین و رسوم مردم این كشور است. ازبكستان:مردم این كشور برای نوروز یك روز تعطیلی در ۲۱ مارس دارند. مراسم ویژه ای به مناسبت نوروز در ازبكستان برگزار می شود. مردم این كشور در نوروز اگر رنجشی از هم دارند،یكدیگر را می بخشند. مراسم ویژه نوروز با حضور مقام های ارشد دولتی در میدان پارك مركزی شهر تاشكند برگزار می شود. آلبانی:۲۲ مارس در این كشور برای برگزاری جشن ملی نوروز تعطیل است. سلطان نوروز به عنوان یك جشن ملی هر ساله با شكوه برگزار می شود. باشكوه ترین مراسم در تكیه اصلی بكتاشی ها در تیراناست و صبح روز بیست و دوم مارس، مردم در باغ تكیه جمع می شوند. كوزوو:در این كشور هم ۲۱ مارس تعطیل است و مانند آلبانی جشن سلطان نوروز در این كشور برگزار می شود. در ابتدای این جشن به احترام كشته شدگان جنگ كوزوو یك دقیقه سكوت می شود.
آچار سؤزلر : نوروز,