یکشنبه 18 اسفند 1392     یازار :  kölgə siz
+0
معبد داش كسن بنایی صخره ای است كه در حاشیه روستای ویر در حدود ۱۵ كیلومتری جنوب شرقی شهر تاریخی سلطانیه )زنجان( واقع شده است. معبد سنگی داش كسن در ایران بی نظیر است. معبدی است با طرح اژدها كه وقتی گردشگران آن را می بینند تصور می كنند با معبدی چینی روبرو هستند )چین ایران(؛ اما این اثر تاریخی یادگاری از دوره ایلخانیان است. بنایی صخره ای در زنجان. این بنا به دو نقش برجسته اژدها و چند محراب اسلامی در دو سمت آن و به قرینه یكدیگر مزین است. نمونه های مشابه نقش های اژدهای آن در جای دیگری از ایران دیده نمی شود. طبق نظر برخی باستان شناسان، قدمت این معبد به قبل از اسلام می رسد كه در زمان ایلخانان نقوشی از جمله اژدها بر آن افزوده شده است]نیازمند منبع[. شكل گیری این معبد پس از مرگ ارغونشاه، با پشتكار الجای خاتون، خواهر سلطان محمد خدابنده آغاز شد، ولی به پایان نرسید. از نظر نقشه و نقوش تزیینی یكی از باارزش ترین نمونه های معماری صخره ای در تاریخ معماری ایران به شمار می رود. در این معبد نقوشی از هنر چینی به كار رفته است. نقش های اژدها به طول ۵ متر و عرض ۱٫۵ متر بزرگ ترین نقوش تزیینی این معبد است. دیگر نقوش تزینی این معبد، طاقچه های فاخری است كه در ضلع شرقی و غربی معبد در كنار نقوش اژدها كنده شده اند. این طاقچه ها مُقَرنَس های زیبایی دارد. همچنین نقوش اسلیمی كه ماهرانه تراشیده شده اند با طرح های متنوع در آن دیده می شود. در ساخت این معبد تقارن طولی در نظر بوده و این تقارن در كلیه بخش های معبد به چشم می خورد. معبد تاریخی داش كسن از سمت شمال به دشت سلطانیه و بنای تاریخی آرامگاه سلطان محمد خدابنده اشراف دارد. این معبد در كنار شهر قدیم سلطانیه با گنبد رفیع آن، آرامگاه چلبی اوغلو و آرامگاه ملاحسن كاشی، در مجموع محور فرهنگی تاریخی سلطانیه را تشكیل می دهد. راه رسیدن به معبد در سال ۱۳۸۹ زیرسازی شده و تا خود معبد راهی خاكی اما صاف و ماشین رو است. در طی مسیر تابلوها نشان دهنده راه هستند و نیز امكانات رفاهی برای گذراندن شب نیز كم و بیش فراهم شده است. در كنار معبد یك كانكس كوچك و نمازخانه نیز وجود دارد كه نگهبان معبد در آن زندگی می كند. این معبد در میان گردشگران به »معبد اژدها« هم مشهور است. در حال حاضر آثار زیادی از شكل نخست این معبد باقی نمانده و تنها سنگ های بزرگ و پراكنده در گوشه كنار معبد دیده می شود. محدوده معبد اژدها مستطیلی و به ابعاد تقریبی ۱۰۰ متر در ۵۰ متر است كه یك قسمت از آن به واسطه حفاری در تپه ایجاد شده است. معبد در دامنه تپه ای قرار داشته و مشرف به دشت های وسیع و زیبایی است. مجموعه تاریخی داش كسن مركب از ایوان ها، نقوش برجسته و محوطه های باستانی است كه در جهات مختلف به ویژه نقش حجاری شده اژدها، منحصر به فرد و قابل توجه است. آثار به جای مانده در محل این احتمال را قوت می بخشد كه ایلخان مغول "ارغون" پیش از گرایش به دین اسلام، اقدام به ساخت این معبد نموده است. تاثیر متقابل ایران و چین در این مكان مشهود است و تلفیق طرح های اسلیمی و نقش اژدها این موضوع را متذكر می شود.