عجب شیر با دارا بودن مساجد تاریخی و چوبی با جلوه ها و نقوش زیبا و دیدنی،خواستگاهی مهم در آثار تاریخی با معماری تورکی می باشد. مساجد تاریخی این شهر در کنار خصوصیات معنوی اش،بخشی از هویت،فرهنگ و هنر مردمان شهر محسوب می شود . مساجد شهر به انواع طرح های زیبای اسلیمی و گل و بوته که با رنگ های گیاهی رنگ آمیزی شده مزین شده و نقوش و جلوه های دیدنی و زیبای آن بازتابی از هنر تورکان در سال های دور است . مسجد قاضی روستای شیشوان زیباترین مسجد تاریخی منطقه عجب شیر بوده که از دوران تورکان صفوی به نسل های کنونی به یادگار مانده است. این مسجد چوبی که شاهکاری از هنر معماری تورکی است در وسط میدان مرکزی روستای شیشوان قرار گرفته و بیشتر نیز به عنوان عبادتگاه استفاده میشود . سقف چوبی بی نظیر این مسجد که مزین به طرح های زیبای گل و بوته و طرح های اسلیمی بوده بر روی شش ستون چوبی با پایه هایی از قطعات سنگ استوار است. مسجد قاضی عجب شیر که از نظر معماری به مساجد تاریخی سفید مراغه و کبود بناب شباهت دارد، جزو اولین مساجد تاریخی چوبی ایران بوده و دارای طاقچه های پنج و هفت قومی است. ارتفاع این مسجد و همچنین پایه های سنگی آن در مقایسه با دیگر مساجد چوبی منطقه کوتاه تر بوده و از سادگی خاصی برخوردار است. مسجد جامع) شیرلو( عجب شیر مربوط به دوران تورکان صفوی بوده و با توجه به کتیبه های موجود در این مسجد تاریخ بنای آن را می توان به دوران قاجاریه نسبت داد. این مسجد تاریخی و زیبا دارای شبستانی بزرگ بوده که از لحاظ زیبایی با مسجد جامع میدان بناب قابل مقایسه است. شبستان این مسجد دارای دیوارهای آجری و ستون های چوبی با سرستون های مقرنس و قطار بندی شده و سقف چوبی منقش است. مسجد حنیفه گوراوان معروف به مسجد محمد حنیفه از دیگر مساجد تاریخی و زیبای عجب شیر بوده که به هنر معماری تورکی مزین شده و با ویژگی های خاص و دیدنی خود در روستای گوراوان این شهرستان واقع است. این مسجد با یک طبقه پلان مستطیل به طول ‎ 50متر و عرض ‎ 30متر که کشیدگی آن شرقی و غربی بوده دارای شبستان اصلی و بخش الحاقی با کاربری سرویس و آشپزخانه در ضلع غربی است. کف این بنا به دلیل رطوبت های سطحی پنج پله بالاتر از سطح زمین قرار گرفته و تیرهای اصلی سقف به صورت یکپارچه و شرقی و غربی است. در این مسجد ‎ 12ستون بکار رفته که دو ستون آن آجری با قطر نسبتا زیاد و 10 ستون دیگر چوبی با سرستون های معمولی بوده و دارای نمای آجری است که از هنرهای زیبای معماری تورک محسوب می شود.

یکشنبه 10 فروردین 1393
بؤلوملر : تاریخ و فرهنگ,