+0
،عجب شیر با دارا بودن مساجد تاریخی و چوبی با جلوه ها و نقوش زیبا و دیدنی،خواستگاهی مهم در آثار تاریخی با معماری توركی می باشد. مساجد تاریخی این شهر در كنار خصوصیات معنوی اش،بخشی از هویت،فرهنگ و هنر مردمان شهر محسوب می شود . مساجد شهر به انواع طرح های زیبای اسلیمی و گل و بوته كه با رنگ های گیاهی رنگ آمیزی شده مزین شده و نقوش و جلوه های دیدنی و زیبای آن بازتابی از هنر توركان در سال های دور است . مسجد قاضی روستای شیشوان زیباترین مسجد تاریخی منطقه عجب شیر بوده كه از دوران توركان صفوی به نسل های كنونی به یادگار مانده است. این مسجد چوبی كه شاهكاری از هنر معماری توركی است در وسط میدان مركزی روستای شیشوان قرار گرفته و بیشتر نیز به عنوان عبادتگاه استفاده میشود . سقف چوبی بی نظیر این مسجد كه مزین به طرح های زیبای گل و بوته و طرح های اسلیمی بوده بر روی شش ستون چوبی با پایه هایی از قطعات سنگ استوار است. مسجد قاضی عجب شیر كه از نظر معماری به مساجد تاریخی سفید مراغه و كبود بناب شباهت دارد، جزو اولین مساجد تاریخی چوبی ایران بوده و دارای طاقچه های پنج و هفت قومی است. ارتفاع این مسجد و همچنین پایه های سنگی آن در مقایسه با دیگر مساجد چوبی منطقه كوتاه تر بوده و از سادگی خاصی برخوردار است. مسجد جامع) شیرلو( عجب شیر مربوط به دوران توركان صفوی بوده و با توجه به كتیبه های موجود در این مسجد تاریخ بنای آن را می توان به دوران قاجاریه نسبت داد. این مسجد تاریخی و زیبا دارای شبستانی بزرگ بوده كه از لحاظ زیبایی با مسجد جامع میدان بناب قابل مقایسه است. شبستان این مسجد دارای دیوارهای آجری و ستون های چوبی با سرستون های مقرنس و قطار بندی شده و سقف چوبی منقش است. مسجد حنیفه گوراوان معروف به مسجد محمد حنیفه از دیگر مساجد تاریخی و زیبای عجب شیر بوده كه به هنر معماری توركی مزین شده و با ویژگی های خاص و دیدنی خود در روستای گوراوان این شهرستان واقع است. این مسجد با یك طبقه پلان مستطیل به طول ‎ 50متر و عرض ‎ 30متر كه كشیدگی آن شرقی و غربی بوده دارای شبستان اصلی و بخش الحاقی با كاربری سرویس و آشپزخانه در ضلع غربی است. كف این بنا به دلیل رطوبت های سطحی پنج پله بالاتر از سطح زمین قرار گرفته و تیرهای اصلی سقف به صورت یكپارچه و شرقی و غربی است. در این مسجد ‎ 12ستون بكار رفته كه دو ستون آن آجری با قطر نسبتا زیاد و 10 ستون دیگر چوبی با سرستون های معمولی بوده و دارای نمای آجری است كه از هنرهای زیبای معماری تورك محسوب می شود.