بؤلوم : كیتاب
شنبه 16 فروردین 1393     یازار :  kölgə siz
+0
نام اصلی كتاب: Kurşunlanan Türkoloji نویسنده: احمد بوران انتشارات: آق چاغ، آنكارا زبان: تركی آنها تنها یك تن نبودند، بلكه یك ملت بودند! قتل عام، تبعید و فشارهایی كه توركولوژیستها، شعرا، نویسندگان، اندیشمندان و روشنفكران ترك در معرض آن قرار گرفتند... از اواسط قرن شانزدهم، به ویژه از قرن هفدهم، در شمال، جنوب، شرق و غرب جغرافیای بزرگی به نام جهان ترك؛ شكستها و عقب نشینی ها آغاز شد. متاسفانه این عقب نشینی، "پاكسازی قومی" و "قتل عام"های غیر قابل پیشگیری نیز به همراه داشت. زیرا پس از این عقب نشینی، مردم بومی آنچنان كه تركها با آنها برخورد داشتند، با تركها برخورد نكردند. بدنبال عقب نشینی ارتش ترك از این مناطق، تركهای بی سلاح و بی دفاع در معرض یك پاكسازی قومی ناجوانمردانه، تبعیدها و كشتارها قرار گرفتند. بخش اول این كتاب كه از دو بخش تشكیل شده، "تونل وحشت" نام دارد. در این بخش كه نیمه دوم قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم را دربر می گیرد، اشاره می شود كه در برهه زمانی تقریبا یكصد ساله، تبعیدها و كشتارهای انجام گرفته در جغرافیای جهان ترك بررسی می شود. در این دوره، تركهای كریمه، بالكان، قفقاز، ایدیل-اورال، تركستان غربی، تركستان شرقی، ایران، عراق، سوریه و آناتولی برای مرگ و زندگی مبارزه كرده و تقریبا نیمی از جمعیت خود را از دست داده اند. در این بخش از كتاب، داستان تركهایی كه در گذر از سفر تاریك و عبور از "تونل وحشت" موفق یا ناموفق بوده اند، به تصویر كشیده می شود. بخش دوم كتاب نیز "توركولوژیِ گلوله باران شده" نام دارد. در این بخش نیز كشتار، تبعید و فشارهای وارده بر توركولوژیستها، شعرا، نویسندگان، اندیشمندان و روشنفكران ترك كه بیشتر آنها در اتحاد جماهیر شوروی زندگی می كردند، شرح داده می شود. این بخش بیشتر شامل شعرا و نویسندگانی است كه به تبعید فرستاده شده، زنداگی گردیده و یا گلوله باران شده اند، می باشد. شعرا، نویسندگان، متفكرین و سیاستمدارانی كه به قتل رسیدند، در واقع پیشروان فكری جوامع ترك بودند. آنها می خواستند جوامع ترك را راهنمایی كرده، زبان تركی را تقویت نموده و جریان روشنفكری را تحقق بخشند. نابود كردن این افراد، بدون شك، محروم كردن ملت ترك از كسانی بود كه راه را برای مردم روشن می كردند. آنها تنها یك تن نبودند، آنها یك ملت بودند. به همین دلیل نیز نام این اثر "توركولوژیِ گلوله باران شده" گذاشته شده است.
آچار سؤزلر : کتاب,