پـاسلانمیشـ اینسانـ

زنگان تورکـ،Zəngan Türk

فلسفه ۴ چرشنبه و نو+روز در بین تورکان و انتقال به دیگر ملل

0 گؤروش
یازار:‌ kölgə sizچهار چرشنبه – آب – آتش- باد و خاک ( زمین) یعنی فلسفه «چرشنبه های آخر سال»

میدانیم که از زمانهای دور باور تورکان قام(یکتاپرست) و شامانیستی بر این بود که چهار عنصر آب و آتش و باد و خاک هستند که باعث بیداری طبیعت میشوند.
تورکان آزربایجان چهار هفته قبل از عید، و به مناسبت همین چهار عنصر روزهای چرشنبه یا به “فارسی شده چهارشنبه “را برای اجرای مراسم انتخاب کرده اند.
این مراحل عبارتند از؛

۱) سوچرشنبه سی su çərşənbəsi
۲) اود چرشنبه سی od çərşənbəsi
۳) یئل چرشنبه سی yel çərşənbəsi
۴) توپراق چرشنبه سیtopraq çərşənbəsi

این چهار اصل یعنی آب، حرارت، باد و خاک لازمه بیداری طبیعت اند و اگر یکی از آنها نباشد طبیعت سرسبز نمیشود.

۴ دلیل ساده و واضح که ملت فارس (ایرانی‌ ۰ افغانی تاجیک ) و قومیت کرد این جشن طبیعت را از تورک‌ها بر خود گزیده اند

۱- کلمه عید نوروز خود از نظر علم ادبیات کاملا برای فارس‌ها بیگانه است عید ” یک کلمه عربی‌ هست
در دستور زبان فارسی صفت بعد از اسم میشنید ولی‌ کلمه “نوروز” اینگونه نیست
روز خوب – روز زیبا- روز نو… این ثابت میکند که کلمه نوروز ترجمه شده از زبان دیگر است
ولی‌ در تورکی کاملاً به صورت عکس صفت قبل از اسم میشیند
گوزل گون – ینی گون-

از نظر علم تاریخ هم با نام “ینی گون بایارامی ” ثبت شده که از نظر علم ادبیات اگر به فارسی یا هم خانواده آن کردی ترجمه کنیم میشود نوروز=نو +روز

.
.
.

ادامه مطلب...>>>

پنجشنبه 20 اسفند 1394
بؤلوملر : تاریخ و فرهنگ,

آداب شب چهارشنبه سوری در ملل تورک

0 گؤروش
یازار:‌ kölgə siz

چهارشنبه سوری یکی از جشن هایی است که در شب آخرین چهارشنبهٔ سال )سه شنبه شب( برگزار می شود. این شب در بسیاری از نقاط جهان و بویژه در جغرافیای ایران و آسیای میانه بطور باشکوهی جشن گرفته می شود. در شب چهارشنبه آخر سال معمولا اعضای خانواده دور هم جمع شده، این شب را باهم غذا خورده، صحبت کرده و آداب و رسوم متفاوتی را اجرا می کنند. این غذا بسته به جغرافیای مردم آن منطقه متفاوت می باشد. بعنوان مثال در حالیکه مردم تبریز در مرکز آذربایجان در این شب بیشتر کوفته تبریزی درست می کنند، مردم اردبیل نیز در شرق آذربایجان بیشتر ماهی دودی با پلو می خورند. مردم سایر نقاط نیز برنج با خورشت های مختلف تهیه میکنند

جمعه 1 فروردین 1393
بؤلوملر : تاریخ و فرهنگ,