پـاسلانمیشـ اینسانـ

زنگان تورکـ،Zəngan Türk

زبان و فرهنگ همدان جزء سرزمین بهم پیوسته تاریخی آذربایجان

0 گؤروش
یازار:‌ kölgə siz

میدانیم که زبان هر ملت، در طول تاریخ، هم به طور طبیعی و بنا بر اقتضای ذات و هم به طور قهری و در نتیجه اتفاقاتى همانند جنگها , مهاجرتها، مرزبندیهای سیاسی استعماری-که باعث دوری اقوام یک ملت از یکدیگر میگردد- عموماً دارای لهجه ها، گویشها و شیوه های متعدد است؛ امّا علیرغم این تنوع، همه این لهجه ها و گویشها و شیوه ها، شاخه های زبان واحدند و از یک آبشخور زبان مادر, تغذیه می کنند؛ مثلاً زبان دیرپا و توانمند ترکی دارای شاخه هاى ترکیه ای، آذربایجانی، خوراسانی، ترکمنی، ازبکی، قزاقی و غیره است. شاخه ترکی آذربایجانی هم دارای لهجه های متعدد است؛ مانند لهجه تبریز، لهجه باکو، لهجه اراک، لهجه همدان، لهجه زنجان .......

پنجشنبه 4 دی 1393
بؤلوملر : تاریخ و فرهنگ,

سگ در فرهنگ ایران باستان)حتما حتما بخونید(

0 گؤروش
یازار:‌ kölgə siz

در نقش برجسته های برجا مانده سگ یار وفادار میتراستكه با او به شكار می رود. سگ در ایران باستانبه جنبه های نمادین سگدر فرهنگ ایران باستانمی پردازد. سگ یكی از حیواناتی است كه در اساطیر و مذاهب برخی از جهانیان نیز مورد احترام قرار گرفته و جنبه های نمادین یافته است. سگ همچنین در دین زرتشتیو میان ایرانیان باستان ارزش و جایگاه ویژه ای داشته است. به موجب اخبار قدیم و مورخان یونانی چون استرابووهرودوت و دیگران میان ... هرودوتو دیگران میان كاسپی هاسگ از احترام و تقدس فوق العاده ای برخوردار بوده و مقام حقوقی چون انسان داشته است. كاسپی ها در آغاز از اقوام غیرآریایی بودند اما عناصر آریایی نیز در میانشان ملاحظه می شود. كاسپی ها در زمان مادهادیگر قدرت چندانی نداشتند اما نفوذ معتقدات كاسپی ها در زمان مادها قابل توجه است. ]۱[

شنبه 13 اردیبهشت 1393
بؤلوملر : تاریخ و فرهنگ,

آشیق ها نخستین رسانه های مردمی در تاریخ آزربایجان

0 گؤروش
یازار:‌ kölgə siz
هنر، حرفه و نگرش آشیقی در آذربایجان پیشینه ای کهن دارد به گونه ای که این موضوع بخشی از فرهنگ این منطقه و مظهر تعلق خاطر مردمان این دیار به شعر، ادبیات، موسیقی و آواز است و همه اینها یک رسانه هنری چهره به چهره را رقم زده است. ،تاریخ پر فراز و نشیب آذربایجان با تصنیف های عارفانه آشیق ها و نواهای جان سوز موسیقی آشیقی گره خورده است. آشیق، سراینده حماسه ها و سرگذشت ملت خویش و یار و یاور شادی ها و غم های مردم سرزمین خود است، آشیق ها به گواهی تاریخ و به اذعان مردم هنرشناس آذربایجان از آگاه ترین و عالم ترین مردمان روزگار هستند. هنرمندانی که به هنر سنتی آذربایجان وفادار مانده اند امروزه مسائلی از قبیل تهاجم فرهنگی، توسعه ناهمگون جوامع، نپرداختن به مقوله های فرهنگ بومی، همه و همه در سپرده شدن این هنر سنتی به صفحات فراموش شده تاریخ نقش به سزایی دارند. اما انگار شاخصه های جامعه مدرن و امروزی در برابر علائق مردمان این منطقه حرفی برای گفتن ندارد چراکه همچنان موسیقی آشیقی بخشی از تاریخ و زندگی مردم آذربایجان است...

ادامه مطلب...>>>

شنبه 17 اسفند 1392
بؤلوملر : تاریخ و فرهنگ,

عناصر مادی فرهنگ تورك

0 گؤروش
یازار:‌ kölgə siz

تصاحب و استفاده از محصولات فرهنگی طوایف مختلف ترك از آلتای تا رودخانه دانوب توسط ملل دیگر حقیقتی بسیار تلخ می باشد ملت ترك كه بازی قره گوز، حلوا،قهوه و دلمه را به یونانیان و تهیه شیر، ماست و پنیر را به بلغارها آموخته است دیگر باید از عناصر مادی و معنوی فرهنگ خود پاسداری نموده وآنها را به تمامی جهان معرفی نماید. د قالی نیز بعنوان یكی از عناصر فرهنگی و یكی از كارهای دستی منسوب به تركها با خطر تصاحب از سوی دیگران مواجه بوده و ارامنه ادعا می كنند كه خلاق هنر قالی بافی آنان بوده اند.

جمعه 9 اسفند 1392
بؤلوملر : تاریخ و فرهنگ,

Powered by webloger ◄┤